Historie


Wie is de vader van mijn vader, zijn vader, zijn vader, zijn vader, .......
Al lezend en zoekend kwam ik steeds nieuwe verhalen tegen en tegelijkertijd verschoof mijn interesse meer en meer naar hoe zij leefden.
Met welke politieke, kerkelijke en sociale omstandigheden hadden onze voorouders te maken.
De stormvloeden, de godsdiernsttwisten, de spanjaarden, de Fransen en de Pruisen zorgden afwisselend voor rumoerige tijden.

Belanrijke jaartallen zijn:
~ 1421 De Elesabethvloed verwoest Biesbos.
~ 1625 De pest slaat toe in Woudrichem.
~ 1571 De 80 jarige oorlog met Spanje.

==>Volgende pagina


Contact

Deze site is opgezet door Louis ten Hagen.
Zie voor verdere info de pagina "Contact".Nummers

De generatie worden aangegeven met Romeinse cijfers.
Het tweede cijfer is het volgnummer van het kind binnen het gezin.